Získávání a zpracovávání osobních údajů

Zasláním objednávky se vaše e-mailová adresa dostává do seznamu zákazníků. Správcem vašich osobních údajů jsem já osobně, Ing. Markéta Doubravská. Zajišťuji provoz stránky www.genoveklice.cz s výpomocí Mgr. Jany Mráčkové. Zpracovávám osobní údaje, které vyplňujete do objednávkového formuláře z důvodu naplnění vámi objednané služby či koupě produktu. V případě, že si objednáte knihu, vaše data zpracuji pro Českou poštu či Zásilkovnu tak, aby vám mohli knihu doručit. V případě, že si objednáte sestavení profilu, vaše data použiji pro vygenerování profilu v rámci domovské stránky autora knihy Richrda Rudda www.genekeys.com, který podléhá stejným pravidlům GDPR. Vaše údaje se vždy objeví na vystavené faktuře za objednanou knihu nebo službu a tuto fakturu poté zpracuje účetní firma. Tyto údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše osobní údaje (jméno a e-mail), využívám rovněž k zasílání občasných informativních e-mailů. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť předpokládám, že vás novinky z oblasti Genových klíčů zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho výslovného přání nebo souhlasu, a to po dobu 10 let od udělení.

V obou případech můžete zasílání mých e-mailových zpráv odhlásit tak, že mi napíšete na adresu info@genoveklice.cz a oznámíte mi vaše rozhodnutí. Tím vás ze svého adresáře vymažu. 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já osobně. Pro zajištění některých konkrétních operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací, které se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

  • Google LLC – e-mailing
  • VIXLab s.r.o. Šumperk – hosting
  • WordPress – software webové stránky
  • Gene Keys Publishing Ltd, Lytchett House 13 Freeland Park, Wareham Road, Lytchett Matravers, Poole BH16 6FA, United Kingdom – vlastník webové stránky pro generování profilu
  • Ing. Eva Kubíčková – účetnictví Šumperk
  • Česká pošta – doručování zásilek
  • Zásilkovna – doručování zásilek

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním objednávkového formuláře a zatržením políčka o souhlasu zasílání novinek zákazník souhlasí se zařazením do databáze a s jejich následným zpracováním informační a marketingové účely a sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Možnost změny a odhlášení

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. Pokud nemáte zájem o informace a chcete být z databáze odstraněni, prosím informujte mě v e-mailu na adrese info@genoveklice.cz

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. 

Dovoluji si vás ujistit, že zachovávám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.