ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, prosím vás o dodržení těchto podmínek pro vrácení peněz (prosím čtěte pozorně):

  • nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být na email info@genoveklice.cz odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy (uveďte číslo objednávky, datum objednávky, vaše jméno)
  • na vlastní náklad zašlete zboží v původním obalu na mou adresu doporučeným balíkem: Markéta Doubravská, Čsl. Armády 17, 787 01 Šumperk.
  • datum odeslání musí být nejpozději 14 . den po převzetí zboží
  • zboží musí být nepoužité a nepoškozené zboží, kompletní a s kopií dokladu o koupi
  • ve vrácené zásilce musí být přiložen průvodní vámi podepsaný dopis, že zboží vracíte, a číslo účtu, kam vám mám poslat peníze

Upozornění: vracím peníze za zboží, nikoliv za poštovné. Při reklamaci nebo vrácení zboží akceptuji pouze balíky poslané bez dobírky.

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašlu převodem na váš účet, a to nejpozději do 21 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u objednávek (smluv) na dodání digitálního obsahu či o poskytování služeb.